GreenTools® Denmark
er FSC® certificeret

Dansk produktion med fokus på bæredygtighed og global ansvarlighed

Vi har i GreenTools® Denmark valgt at lade vores danske produktion af trævarer FSC-certificere, da bæredygtighed og global ansvarlighed er kerneværdier for os. De FSC-certificerede produkter finder du her:

Hvad er FSC®?

FSC® er en international mærkningsordning, der sikrer, at skovdrift verden rundt foregår på en miljømæssig forsvarlig og bæredygtig måde. Der tages således både hensyn til, at der ikke fældes mere træ, end skoven selv kan nå at reproducere, og at de socioøkonomiske forhold for de mennesker, der arbejder med skovdriften, opretholdes og forbedres.

Hvad betyder FSC-certificering for dig som kunde?

Når du vælge FSC-certificerede produkter, er du med til at støtte bæredygtig skovdrift, både lokalt og globalt. På lokalt plan hjælper dit valg den natur og de mennesker, der leverer det FSC-certificerede træ. På globalt plan er du med til at støtte den internationale non-profit organisation FSC® (Forest Stewardship Council®), der arbejder for beskyttelse af dyr og planter i skovene samt hensyntagen til oprindelige folkeslag og skovens arbejdere.

FSC-certificering sikrer sporbarhed

Alle FSC-certificerede virksomheder tildeles deres egen unikke certifikatkode. På FSC Danmarks hjemmeside kan du altid søge på virksomhedens navn eller certifikatkode. GreenTools® Denmark har certifikatkode: SCS-COC-005763-AC

Siger du også ja til bæredygtige produkter og global ansvarlighed?

Siger du også ja til bæredygtige produkter og global ansvarlighed? Det gør GreenTools® Denmark.

Alle vores trævarer, der i produktteksten er beskrevet som FSC-certificerede, lever op til certificeringskravene om blandt andet bæredygtighed og global ansvarlighed.
Så du kan med god samvittighed investere i GreenTools® Denmarks fuglekasser, foderhuse, andehuse, redekasser – og vores havebroer og havebænke.

Alle produkter, der på GreenTools® Denmark i produktteksten er beskrevet som FSC-certificerede, lever op til certificeringskravene. Produkter, hvor FSC ikke indgår i produktteksten, er ikke certificerede.

Har du brug for mere information? Så er du altid velkommen til at kontakte os på tlf: +45 26489949 eller på mail: info@greentools.dk

Alle produkter der på GreenTools® Denmark i produktteksten er beskrevet som FSC® certificerede, lever op til certificeringskravene. Produkter hvor FSC® ikke indgår i produktteksten er ikke certificerede.