När du beställer en vara hos GreenTools.dk, ska du uppge namn, adress, e-mail, tlf. så att vi kan sända dina varor till dig. Alla dina personliga upplysningar som vi registrerar, behandlas konfidentiellt. De kommer inte att säljas eller vidareförmedlas till tredjeman. När du i köpsprocessen kryssar av att du accepterar våra köpsvillkor accepterar du samtidigt att dina personuppgifter får sparas. Personuppgifterna skyddas från externt intrång och hanteras enligt bestämmelserna i PUL.