Stærenes gavnlige effekt

Stæren som "hjælpe gartner"

Når du sætter stærekasser op i din have hjælper du stærene ved at give dem et trygt og godt redested. Til gengæld hjælper stærene dig med at holde skadevoldende insekter væk fra haven. Ved at opsætte stærekasser kan du sikrer din græsplæne mod angreb fra bl.a. stankelbenslarver. Stankelbenslarver har den kedelige egenskab, at de spiser græssets rødder, så resten af planten visner. Stærene elsker stankelbenslarver og andre skadevoldende insekter der findes i haven.

Gåsebiller kan ofte være en plage for haveejere om sommeren. Det er ikke de voksne gåsebiller der æder græsset, men derimod deres larver. Gåsebillelarver findes i det øverste jordlag i græsplænen, og lever af græssets rødder. Det er fordi græssets rodnet ædes af gåsebillelarver at græsset visner om sommeren. Når først du ser de voksne gåsebiller sværme rundt over græsset er det for sent. Disse voksne individer er nyklækkede gåsebiller der er kommet op af plænen, der nu er i gang med at parre sig og lægge nye æg i plænen. Græssets rødder er altså for længst spist af billelarverne når de voksne biller kommer frem.   

Stærene elsker gåsebillelarver, og spiser også gerne de voksne gåsebiller. Derfor kan du forebygge angreb af gåsebiller i plænen ved at sætte stærekasser op i haven. Stærene er sociale fugle, og vil gerne yngle tæt sammen. Derfor kan flere kasser med fordel opsættes i samme træ, elle på en pæl i haven.

Stærenes gavnlige effekt er for længst blevet udnyttet på anlæg med store græsarealer. Det er blandt andet golfbaner, fodboldstadions, og parkanlæg hvor der kan spares store udgifter til sprøjtning, og nysåning af græs, hvis der sættes kasser op.