Ophængning af stærekasser

Montering på levende træer

Stærekasserne kan ophænges med den medfølgende bøjle af rustfri stål som vist nedenfor. Bøjlen monteres let i de to forborede huller øverst på kassen lige under taget. Når bøjlen er monteret på Stærekassen hænges kassen op ved hjælp af det medfølgende aluminium søm. Aluminium søm skader ikke levende træer, og samtidig er aluminium så blødt at en savklinge uden problemer kan save i gennem sømmet uden at tage skade. Dette er specielt vigtigt hvis kasserne opsættes i skove, hvor træet senere skal udnyttes til gavntræ på et savværk. Hvis træet er hårdt, som f.eks. Eg eller bøg, er det vigtigt at bore for med et 4-5mm bor, før sømmet slås i. Aluminium søm er ikke så hårde som almindelige søm, og bøjer let. Det er bedst hvis sømmet slås lidt skrå i som vist på billedet, indtil der er ca. 1-1,5 cm tilbage af sømmet til at hænge bøjlen på.


 
Montering på pæl, hegn eller murværk
 
Ved montering på en pæl, et plankeværk, eller på en mur, kan ophængsbøjlen også anvendes som beskrevet ovenfor. Alternativt kan stærekassens forside vippes ud, og stærekassen kan monteres ved at en eller to skruer, skrues i gennem bagsiden og ind i underlaget. Husk at bore for og anvende ravpluk hvis kassen monteres på en mur (skruer og ravpluk medfølger ikke).

Hvor højt skal stærekasser hænge?
 
Stærekasser kan hænges op fra en højde på 2 m over jordoverfladen og opefter. Da der generelt er mangel på egnede redesteder for stære, er stærene som regel ikke særligt kritiske med, hvor stærekassen hænger. Stære er sociale fugle, og ynder at yngle tæt sammen, når man er mange sammen er chancen for at opdage rovfugle større. Du kan derfor med fordel opsætte mange kasser sammen evt. på en pæl eller mast, eller i et stort træ. Stærene er glade for at have fri indflyvning til kassen, det vi sige at der helst ikke må være grene og blade lige foran indflyvningshullet i kassen. Stærekasserne kan opsættes over alt i haver, parker og i det åbne land, men også i skove hvor stærene også gerne yngler.