Ophængning af fuglekasser

Montering på levende træer

Fuglekasserne kan ophænges med den medfølgende bøjle af rustfri stål som vist nedenfor. Bøjlen monteres let i de to forborede huller øverst på kassen lige under taget. Når bøjlen er monteret på fuglekassen hænges kassen op ved hjælp af det medfølgende aluminium søm. Aluminium søm skader ikke levende træer, og samtidig er aluminium så blødt at en savklinge uden problemer kan save i gennem sømmet uden at tage skade. Dette er specielt vigtigt hvis kasserne opsættes i skove, hvor træet senere skal udnyttes til gavntræ på et savværk. Hvis træet er hårdt, som f.eks. Eg eller bøg, er det vigtigt at bore for med et 4-5mm bor, før sømmet slås i. Aluminium søm er ikke så hårde som almindelige søm, og bøjer let. Det er bedst hvis sømmet slås lidt skrå i som vist på billedet, indtil der er ca. 1-1,5 cm tilbage af sømmet til at hænge bøjlen på.


 
Montering på hegn, eller murværk
 
Ved montering på et plankeværk, eller på en mur, kan ophængsbøjlen også anvendes som beskrevet ovenfor. Alternativt kan fuglekassens forside vippes ud, og fuglekassen kan monteres ved at en eller to skruer, skrues i gennem bagsiden og ind i underlaget. Husk at bore for og anvende ravpluk hvis kassen monteres på en mur (skruer og ravpluk medfølger ikke).

Hvor højt skal kassen hænge?
 
Småfuglekasserne kan hænges op fra en højde på 1,5m over jordoverfladen og opefter. Grunden til denne minimum højde er for at forhindre at hunde kan hoppe op og forstyrre fuglekassen. Da der generelt er mangel på egnede redesteder for de hulrugende fugle, er småfuglene som regel ikke særligt kritiske med, hvor fuglekassen hænger. Det er dog altid en god ide at hænge fuglekassen op, hvor der er et buskads eller en hæk i nærheden, som fuglene kan skjule sig i. Det er også en god ide at undgå at hænge fuglekasserne op så de er badet i sollys hele dagen. Selvom brædderne isolerer godt, kan det blive meget varmt i kassen. Der skal helst være min. et par meters afstand mellem småfuglekasserne, da der ellers kan opstå territoriale stridigheder (Dette gælder ikke hvis kasserne er beregnet til skovspurve og gråspurve, disse arter yngler gerne tæt sammen).